Luettelo Harjavallan seurakunnan hautausmaan alueen puista, jotka istutettu kunkin vuoden kouluunlähtijöille.

Kouluunlähtijöiden puut.

Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Harjavallan evankelisluterilaisessa seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Harjavallan seurakunnan seurakuntatoimistossa, osoite Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta (käyntiosoite).

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Harjavallan evankelisluterilaisen seurakunnan seurakuntatoimistoon, osoite Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Harjavalta 22.8.2022

Harjavallan evankelisluterilaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

kirkkoherra Hannu Tomperi

24.8.2022 16.57