Luettelo Harjavallan seurakunnan hautausmaan alueen puista, jotka istutettu kunkin vuoden kouluunlähtijöille.

Kouluunlähtijöiden puut.

Uutislistaukseen

Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitukset 16.10.2020 alkaen

15.10.2020 19.24

Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitukset Harjavallan seurakunnan toiminnassa 16.10.2020 alkaen

Koronatartuntojen runsas leviäminen uudestaan syksyllä on antanut aiheen tarkistaa seurakunnan käytäntöjä ja ottaa takaisin joitakin rajauksia.

Yleistä

Yleisesti seurakunnan toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita sekä aluehallintovirastojen paikallisia määräyksiä ja suosituksia. Tämä tarkoittaa turvavälien ylläpitämistä kaikessa toiminnassa. Käsihygienian mahdollistetaan käsien pesun ja käsihuuhteen (desinfiointiaine) avulla. Maskien käyttöä suositellaan seurakunnan tilaisuuksissa.

Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki normaalisti, ma-pe 09-12. Maskin käyttöä suositellaan.

Kirkko

Radioitu jumalanpalvelus kuuluu suoratoistona seurakunnan internetsivulta: https://www.harjavallanseurakunta.fi/. Kaikki jumalanpalvelukset radioidaan nettiin.

Moni seurakunnan tilaisuus on siirretty turvavälin mahdollistamiseksi seurakuntatalolta kirkkoon. Tilaisuuksia lähetetään seurakunnan facebookissa tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Musiikkipitoiset tilaisuudet poistetaan netistä viikon kuluttua tekijänoikeuskysymysten tähden.

Ehtoollinen jaetaan seurakuntalaisille turvavälit huomioiden. Mikäli koronatilanne Satakunnassa pahenee, siirrymme sanajumalanpalveluksiin.

Konfirmaatioissa suuren väkimäärän tähden vain konfirmoitavat osallistuvat ehtoolliselle. Omaisten toivotaan rajoittavan sukulaisten osallistumista niin, että vain perheenjäsenet ja kummit ovat kirkossa. Mikäli konfirmoitava ryhmä on pieni, juhlaan osallistuvien läheisten lukumäärä kerrotaan erikseen.

Kirkkokahvien järjestämisestä ilmoitetaan seurakuntatiedoissa tapauskohtaisesti.

Kirkolliset toimitukset

Kaikki kasteet toimitetaan toistaiseksi kirkossa.
Seurakuntatalon salit ovat vuokrattavissa perhejuhliin. Turvavälien mahdollistamiseksi isoon saliin voidaan ottaa maksimissaan 50 henkilöä ja pieneen saliin 25 henkilöä.

Papit voivat osallistua toimitusten jälkeiseen perheen juhlaan vain seurakunnan pienessä ja isossa salissa, jossa seurakunta vastaa tilajärjestelyistä. Seurakunnan työntekijä ei osallistu kodeissa tai muissa tiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin.

Kotikäynnit

Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa. Juhliin ei osallistuta.
Onnittelukäynneistä lähetetään kirje onniteltavien koteihin (80-, 85-, 90-vuotiaille ja yli 90-vuotiaille). Syntymäpäivän läheisyydessä seurakunnasta otetaan vielä puhelimitse yhteyttä, jos numero on tiedossa.

Laitosvierailuja tehdään, mikäli laitokset antavat vierailuille luvan. Vierailuilla

toimitaan laitokselta annettujen ohjeiden mukaan.

Pandemiatilannetta seurataan kaiken aikaa. Joulua koskevista erityisjärjestelyistä kerrotaan lähempänä ajankohtaa.

Syksyn toiminnassa ylläpidetään edelleen turvallisuutta seuraavin toimin:

Seurakunnan toimintaa porrastetaan niin, ettei tilaisuuksia ole samanaikaisesti.
Osa seurakunnan toiminnasta siirretään kirkon väljempiin tiloihin.
Tilojen siivoamiseen ja desinfioimiseen kiinnitetään huomiota tilaisuuksien välillä. Maskin käyttämistä suositellaan silloin kun turvavälejä ei voida säilyttää (esim. poistuttaessa kirkosta).
Jumalanpalveluksia pyritään pitämään tiiviimpinä ja myös niin, että laulamista vähennetään.
Kotien lähetyspiirit siirretään toistaiseksi seurakuntatalolle.

Edellisen lisäksi muistutetaan, että

Oireisena ei ole lupa tulla tilaisuuksiin. Lievässäkin flunssanomaisissa oireissa on syytä jättää tilaisuus väliin.
Kädet pestään huolellisesti ennen tilaisuuteen tulemista, seurakunnan tiloissa ja käytetään tarjolla olevaa käsihuuhdetta.

Seurakunnassa tilat järjestetään niin, että turvavälit toteutuvat. Seurakuntalaisten on omalla toiminnallaan itse huolehdittava turvavälien pitämisestä.
Kättelyä ja koskettamista vältetään kaikessa toiminnassa.

​​​​​​​