Luettelo Harjavallan seurakunnan hautausmaan alueen puista, jotka istutettu kunkin vuoden kouluunlähtijöille.

Kouluunlähtijöiden puut.

Uutislistaukseen

Uudet koronarajoitukset 26.4.-14.5.2021

26.4.2021 10.19

Harjavallan seurakunnan koronarajoitukset 26.4.-14.5.2021

Alueellisen tartuntatautien torjuntaryhmän (ATTR) viimeisimpien suositusten ja määräysten mukaan koronarajoituksissa ei tapahdu vielä merkittäviä muutoksia rajoitusten purkamiseksi. Seurakunnassa toimitaan edelleen 6 hengen kokoontumisrajoituksen puitteissa.

Se merkitsee seurakunnan kokoavan toiminnan keskeytystä lukuun ottamatta lapsityötä ja nuorisotyötä. Siksi jumalanpalvelukset ja hartaudet striimataan. Ehtoollinen jaetaan jumalanpalveluksen lähetyksen päättymisen jälkeen noin klo 11-12.

Seurakuntasalit eivät ole vielä vuokrattavissa yksityisiin tilaisuuksiin ja juhliin. Myös kirkolliset toimitukset toimitetaan vielä vain kirkossa. Seurakunnan työntekijä ei osallistu toimituksen jälkeiseen juhlaan.

Covid-19 varautumisohjeet 25.3.-18.4.2021

Satakunta on siirtynyt koronatilanteessa leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Vaikka tilanne on helpottunut suositusten mukaan kokoontumisrajoihin ei tule vielä muutoksia. Siksi Alla olevia rajoituksia vielä noudatetaan.

Myös nuorisotyö ja lapsityö ovat vielä keskeyttäneet toimintansa. Pääsiäisen jälkeen harkitaan lasten ja nuorten kerhojen avaamista koronarajoitusten puitteissa. Siitä ilmoitetaan kohdennetusti.

Striimatun jumalanpalveluksen jälkeen ehtoollinen saatavissa turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden tunnin ajan klo 12 asti. Kiirastorstaina ehtoollinen saatavissa klo 18.45-19.30.

Harjavallan seurakunnassa koronarajoitukset 26.2.-28.3 

  

Hallituksen ja terveysviranomaisten sekä Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ohjeiden mukaan Harjavallan seurakunnassa toimitaan koronarajoitusten mukaan seuraavasti.  

  

Arkkihiippakunnan seurakunnat ovat koronan leviämisvaiheessa ja tasolla kaksi. Alueen seurakunnissa otetaan välittömästi käyttöön kaikki leviämisvaiheen koronan torjuntakeinot. 

   

Muutoksena aikaisempaan tulee kokoontumisrajoituksen tiukentaminen 

  • Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus 
  • Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen 

   

Kun jumalanpalveluksessa on ennestään 3-4 toimittajaa, Harjavallassa jumalanpalvelukseen ei tänä aikana oteta seurakuntalaisia, vaan palvelus striimataan facebookiin ja nettiradioon. Messun jälkeen ehtoollinen saatavissa klo 12 asti kirkon alttarilta. 

 

Toimitusten osalta voidaan edelleen käyttää pastoraalista harkintaa. Se tarkoittaa sitä, että hautaan siunaamisessa minimiraja voidaan ylittää. Lähiomaiset saavat olla mukana. Mutta osallistujamäärä on rajattava mahdollisimman pieneen. 

 

Seurakuntasalit eivät ole tänä aikana vuokrattavissa toimituksen jälkeiseen juhlaan. 

 

Muu aikuisten ryhmätoiminta keskeytetään koko hiippakunnan alueella, ja näin ollen myös Harjavallassa. Samoin kaikki yli 13-vuotiaiden kokoava toiminta. 12-vuotiaiden ja tätä nuorempien lasten harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa.  

 

Kirkkoherran virasto on edelleen auki normaalisti arkipäivisin klo 9-12. 

    

Satakunnan sairaanhoitopiirin koronaohjeet löytyvät Satasairaalan www-sivulta. 

 

 

Tuomiokapitulin kirje 25.2.

Suomessa todetaan 8.3. alkaen kolmen viikon sulkutila, joka päättyy 28.3. 

 

8.3. alkaen kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla siirrytään etäopetukseen toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla. Lisäksi yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.

Hallituksen 25.2. antamat linjaukset eivät tällä hetkellä anna tarvetta muuttaa kirkon nykyisiä käytäntöjä koronapandemiaan hillitsemiseen liittyen muutoin kuin siltä osin kuin alueellisia rajoituksia tarkennetaan. Poikkeusolot eivät vielä tarkoita valmiuslain käyttöönottoa. Kokonaiskirkollisesti ei tässä vaiheessa ole tarvetta tehdä laajempia kaikkia seurakuntia koskevia ohjeistuksia. 

Piispat ja tuomiokapitulit antavat seurakunnille tarvittavia ohjeita alueelliset rajoitukset huomioiden. Aktiivinen yhteydenpito alueen terveysviranomaisiin on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää, sillä tilanne vaihtelee paikkakunnittain merkittävästi. 

Koronapandemian keskellä valtiovallan ja terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia on syytä noudattaa pandemian leviämisen ehkäisemiseksi.

 

Arkkihiippakunnan seurakunnat tasolla kaksi

 

Hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyttöönotosta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit kuuluvat niihin sairaanhoitopiireihin, joissa ohjataan otettavaksi heti käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset.

 

Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet:

  • Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus
  • Riskiryhmien suojaaminen
  • Korkeakoulujen etäopetus
  • Julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen
  • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen
  • Mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset


Lisätoimet ovat seuraavat:

  • Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus
  • Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen

 

Tuomiokapitulin saaman tiedon mukaan Lounais-Suomen aluehallintovirasto tulee huomenna 26.2. antamaan määräyksen koskien 6 hengen kokoontumisrajoitusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

 

Tason kaksi mukaiset toimet suositellaan otettavan käyttöön kaikilla leviämisalueilla välittömästi. Arkkihiippakunnan seurakunnissa se tarkoittaa kuuden hengen kokoontumisrajoitusta jumalanpalveluksissa. Aikuisten ryhmätoiminta on hyvä keskeyttää koko hiippakunnan alueella, lasten ryhmätoiminta jää tauolle 8.3. alkaen. Sulku päättyy 28.3. Toimitusten osalta voidaan edelleen käyttää pastoraalista harkintaa. 

 

Kirkkoherran virastot on edelleen hyvä pitää auki, mutta hygieniasta ja turvaohjeista tulee pitää huolta.

 

Nyt käynnissä olevat rippikoulut pidetään normaalisti loppuun. Konfirmaatiomessut suositellaan siirrettäväksi koronasulun jälkeiseen aikaan.

 

Satakunnassa suosittelemme olemaan rippileirien osalta yhteydessä paikalliseen terveysviranomaiseen.

Tuomiokapitulin ohjeita maanantaina 1.3.2020

Seurakunnissa yli 12-vuotiaiden lasten toiminta siirretään toteutettavaksi etänä ajalla 8.3.-28.3. Tätä nuorempien lasten toiminta voi jatkua lähitoteutuksena, jos voidaan välttää lähikontaktia ja huomioida turvavälit ja muut koronatoimet.

 

Tänä aikana lasten ja nuorten kohtaamisen tarve on erittäin suuri. Siksi sulun aikana yli 12-vuotiaiden toimintoja ei tule keskeyttää kokonaan, vaan ne järjestetään etänä.

 

Myös rippikoulutapaamiset tulee toteuttaa etänä sulun aikana.

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Kirkollisten toimitusten osalta kuuden(6) hengen rajoitus on vaikea ja vaatii pastoraalista asennetta. Erityisesti hautaan siunaamisen suhteen on edelleen mahdollista käyttää harkintaa niin, että lähimmät omaiset voivat olla läsnä. Jos tila on riittävän väljä, voidaan hautaan siunauksessa pastoraalisista syistä ylittää sallittu maksimimäärä, jotta vainajan kaikkein läheisimmät ihmiset pääsevät mukaan. Väkimäärät tulee kuitenkin pyrkiä aina pitämään mahdollisimman pieninä. Yhtä aikaa tulee suhtautua vakavuudella tartuntatautitilanteeseen sekä samalla huolehtia siitä, että hautaustoimilain mukainen ”ilman aiheetonta viivytystä” toteutuu hautausprosessissa myös rajoitusten aikana. On tärkeää rohkaista siihen, ettei hautaan siunaamisia liiaksi siirrettäisi.

On myös hyvä pitää yllä kontaktia heihin, jotka päätyvät siirtämään vihkimisen tai kasteen niin, että heille voidaan tarjota juhlaa myöhemmin.

 

Toimituksia sovittaessa on hyvä myös muistuttaa siitä, että kuuden hengen kokoontumissuositus koskee myös yksityistilaisuuksia. Toimittavan papin osalta kyse on myös työturvallisuuden vaalimisesta.

 

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toimittajia ei lasketa henkilörajoitukseen. Ehtoollista voidaan edelleen viettää jo annettujen ohjeiden mukaan, jälkiehtoollisena tai pienenä kirkkohetkenä, missä on läsnä sallittu henkilömäärä.

 

Seurakuntien tilat ovat käytettävissä toimituksia varten henkilörajoitusten mukaisesti.

 

Kirkkojen aukiolo

 

Tuomiokapituli suosittaa, että kirkkotiloja pyritään edelleen pitämään auki yksityistä hiljentymistä varten. Kirkkojen aukiololla on tärkeä viesti. Seurakunta on paikkakunnan ihmisten rinnalla. Kirkossa on huolehdittava kaikissa tilanteissa paikalla olijoiden ja työntekijöiden turvallisuudesta.

 

Tuen tarjoaminen

 

Kirkkoherranvirastot on edelleen hyvä pitää auki, jotta toimituksista pääsee tarvittaessa sopimaan myös kasvotusten. Turvaohjeista tulee pitää huolta.

Tässä tilanteessa laajin mahdollinen etätyösuositus vaikuttaa monella tavalla. On kuitenkin tilanteita, jotka edellyttävät kasvokkaista läsnäoloa. Niihin tilanteisiin seurakunnissa on ainutlaatuista osaamista. Monella diakoniatyössä on myös terveydenhuollon koulutus ja tämä osaaminen auttaa koronaturvallisuuden varmistamisessa.

 

Kun kokoavaa toimintaa ei voida järjestää, on tärkeää tarjota aktiivisesti mahdollisuutta henkilökohtaisiin keskusteluihin seurakunnan työntekijöiden kanssa käytettävissä olevin keinoin.