Häät

Rakkautta kannattaa juhlia. Jumala on antanut avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle. Tahdon -sanan lausuminen on lupaus yhteisestä elämästä, ja siunaus jonka Jumala antaa kantaa pitkälle.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat ev.lut. kirkkoon, tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Avioliitto voidaan myös siunata, jos vihkimisen edellytykset eivät täyty.
Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien tehtävä avioliittoesteiden tutkimuspyyntö jomman kumman kihlakumppanin kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Vihkipaikasta, -ajasta, -papista ja -kanttorista sovitaan kirkkoherranviraston kanssa. Jos vihkimiseen on pidempi aika, papin ja kanttorin nimi voidaan ilmoittaa vasta lähempänä toimitusta.

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla. Toimituksessa käytetään siihen sopivaa musiikkia. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Pienet vai suuret häät?

Häät voivat olla suuret tai pienet. Paikalle voidaan kutsua koko suku ja parhaat ystävät, tai vihkiminen voidaan toimittaa niin, että paikalla on vihkiparin ja papin lisäksi kaksi todistajaa. Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa, esimerkiksi ulkonakin. Kirkon käyttäminen on ilmaista, ja naimisiin voi mennä arkisissakin vaatteissa. Kaikkein tärkeintä hääjuhlassa on kuitenkin rakkaus ja lupautuminen toiselle kumppaniksi.

Käytännön asioita

Mikäli suunnittelet kirkollista avioliittoon vihkimistä, ota yhteyttä ajoissa seurakunnan kansliaan sopiaksesi vihkipäivän ja kellonajan. Vihkimisiä meillä pääsääntöisesti toimitetaan lauantai-iltapäivisin. Vihkipaikkana on  Harjavallan kirkko. Myös muut tilat tulevat kysymykseen esim. kotona tai ulkona.

Kirkollisesti vihittävistä ainakin toisen tulee olla rippikoulun käynyt evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Puolisoista toisenkin on kuuluttava johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton esteiden tutkintaa on syytä pyytää kirkkoherranvirastosta hyvissä ajoin: Vähintään viikkoa ennen ja enintään neljä kuukautta ennen vihkipäivää. Uuden nimilain johdosta yhteisestä nimestä sovitaan avioesteiden tutkinnan yhteydessä. Nimilain tuomiin vaihtoehtoihin on siksi hyvä tutustua etukäteen. Seuraava linkki vie maistraatin tiedotteeseen: Puolison sukunimi.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää myös hyvin yksinkertaisesti. Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa. Silloin vihkimistilaksi soveltuu hyvin muukin kuin kirkko.

Kun päivämäärä on selvillä otetaan yhteys vihkipappiin ja sovitaan tapaamisesta. Tapaaminen pyritään toteuttamaan noin 1-3 viikkoa ennen vihkimistä. Papin kanssa keskustellaan avioliiton merkityksestä sekä käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Hänen kanssaan voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen