Muualla rippikoulun käyvät

Rippikoulun saa käydä muuallakin kuin omassa seurakunnassa. Rippikoulun vaatimuksiin kuitenkin kuuluu, että se toteutetaan yhdessä jonkin seurakunnan kanssa. Tämä on tärkeä tarkistaa ennen rippikouluun osallistumista.

Muualla rippikoulunsa suorittavat nuoret ilmoittautuvat seurakunnan rippikouluilmoittautumisessa, jotta seurakuntaan tutustuminen tulee suoritettua oikealla tavalla ja tiedämme nuoren tilanteen. Nuoret saavat myös muualla rippikoulun käydessään Raamatun kotiseurakunnalta.

Eri seurakuntien ja järjestöjen käytänteissä on paljonkin eroja. Toiset vaativat enemmän tutustumiskäyntejä kuin toiset. Osa tarjoaa oman kortin johon kerätä seurakuntaan tutustumiskäyntejä ja osa pyytää käyttämään omaa rippikoulukorttiaan. Tarkistakaa siis käytäntö rippikoulun järjestävältä taholta, ja pyytäkää tarvittaessa rippikoulukortti omasta seurakunnasta.