Konfirmaatio

Konfirmaatio on kasteen jälkeen seuraava suuri kristillinen juhla. Konfirmaatio on ehkä suurin oma juhla nuoren elämässä tähän asti. Konfirmaatiota ennen käyty rippikoulu on tärkeä elämänvaihe, jota kannattaa juhlia! Paljon onnea sinulle nuori, äiti, isä tai muu läheinen.

Rippikoulun konfirmaatio tapahtuu kirkossa messun yhteydessä. Nuori osallistuu uskontunnustukseen, jonka vanhemmat ja kummit lukivat hänen kastetilaisuudessaan. Konfirmaatiossa nuori tunnustaa oman uskonsa. Nuori myös siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan. 

Konfirmaation jälkeen nuori voi käydä itsenäisesti ehtoollisella. Hän voi myös toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin täytettyään 18 vuotta. Kirkollisisssa vaaleissa voi äänestää täytettyään 16 vuotta. Rippikoulu on myös kirkollisen vihkimisen edellytys.

Aikuisen kaste sisältää myös konfirmaation. Kuitenkin rippikouluaikana kastettu nuori osallistuu yleensä oman rippikouluryhmänsä konfirmaatioon.

Konfirmaatiomessun jälkeen on tapana järjestää rippijuhlat. Ne voi järjestää kotona tai muussa sopivassa paikassa. Myös seurakunnalla on vuokrattavia tiloja, niistä voi kysyä kirkkoherranvirastosta.

Juhliin kutsutaan yleensä mukaan lähiomaiset, perheen ja nuoren ystävät sekä kummit. Juhliin voi kutsua myös rippikoulun isosia ja työntekijöitä. Juhlan ohjelmaksi riittää kahvittelu ja yhdessäolo.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen