Hautajaiset

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Läheisen menettäminen on pysäyttävä kokemus. Vaikka olisi ollut tiedossa, ettei aikaa ole paljoa jäljellä, kuolema silti koskettaa. Hautajaiset tarjoavat mahdollisuuden jättää poisnukkuneelle rakkaalle viimeiset jäähyväiset. Kristittyinä jäämme odottamaan edesmenneiden rakkaittemme jälleennäkemistä taivaan kodissa.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen. Siunaus järjestetään tavallisesti kirkossa, tosin se on mahdollista toimittaa myös haudalla, jos sää sen sallii. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa.

Harjavallan seurakunnassa hautajaisia järjestetään pääsääntöisesti lauantaisin. Tarvittaessa myös muut päivät tulevat kyseeseen. Sopivasta ajankohdasta voi neuvotella, kun varaa hautajaisia kirkkoherranvirastosta.

Hautajaisia varatessa selviää myös siunaava pappi. Hän on omaisiin yhteydessä ja sopii ajan siunauskeskustelulle. Tapaamisessa puhutaan hautajaisten käytännönjärjestelyistä ja vainajan elämästä. Siunauskeskustelun yhteydessä sovitaan lisäksi siunauksen virsistä ja muusta musiikista. Mikäli omaisilla on musiikin suhteen erityistoiveita, heidän on hyvä olla niiden tiimoilta yhteydessä kanttoriin.

 

Yhteys seurakuntaan voidaan ottaa jo ennen läheisen kuolemaa. Kuolemaa kohti käyvä läheinen saattaa haluta keskustella papin kanssa. Hänen vuoteensa äärellä voidaan toimittaa ehtoollispalvelus tai mikäli hän on jo niin huonossa kunnossa, että ei pysty ehtoollista nauttimaan, voidaan toimittaa lyhyt rukoushetki, jossa saatamme hänet viimeiselle rajalle ja armollisen Jumalan haltuun. Kuoleman tapahduttua voidaan toimittaa rukoushetki (saattohartaus). Tämä tapahtuu usein myös siinä yhteydessä, kun vainajaa käydään katsomassa avoimella arkulla. Rukoushetken voi toimittaa muukin kuin pappi.

Sururyhmä

 Harjavallan seurakunnassa sururyhmiä järjestetään säännöllisesti. Ryhmä alkaa aina  pyhäinpäivän jälkeen. Seurakunta lähettää kutsun pyhäinpäivän iltakirkkoon ja samalla tulee erillinen kutsu sururyhmään. Sururyhmä kokoontuu  viisi kertaa sovittuina ajankohtina. Ryhmässä käsitellään omaa surua ja ryhmän vertaistuki on hyvin merkityksellinen. Ryhmä on suljettu. Jokaisessa kokoontumiskerrassa on oma aiheensa  ja  on hyvin tärkeää, että sureva sitoutuu olemaan kaikilla kerroilla mukana. Ryhmän vetäjinä toimivat diakonissa Tiina Virta ja kappalainen Jani Laaksonen.  Jos ryhmässä oleminen ei tunnu omalta, voit ottaa pappiin tai  diakoniatyöntekijään yhteyttä ja sopia tapaamisen. Olemme sinua varten. 

Hautaan siunaaminen, pappi siunaamassa vainajaa.