Hautajaiset

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Läheisen menettäminen on pysäyttävä kokemus. Vaikka olisi ollut tiedossa, ettei aikaa ole paljoa jäljellä, kuolema silti koskettaa. Hautajaiset tarjoavat mahdollisuuden jättää kuolleelle rakkaalle viimeiset jäähyväiset. Kristittyinä jäämme odottamaan edesmenneiden rakkaittemme jälleennäkemistä taivaan kodissa.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen. Siunaus järjestetään tavallisesti kirkossa, tosin se on mahdollista toimittaa myös haudalla. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa.

Harjavallan seurakunnassa hautajaisia järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Tarvittaessa myös muut päivät tulevat kyseeseen. Sopivasta ajankohdasta voi neuvotella, kun varaa hautajaisia seurakuntatoimistosta.

Hautajaisia varatessa selviää myös siunaava pappi. Hän on omaisiin yhteydessä ja sopii ajan siunauskeskustelulle. Tapaamisessa puhutaan hautajaisten käytännönjärjestelyistä ja vainajan elämästä. Siunauskeskustelun yhteydessä sovitaan lisäksi siunauksen virsistä ja muusta musiikista. Mikäli omaisilla on musiikin suhteen erityistoiveita, heidän on hyvä olla niiden tiimoilta yhteydessä kanttoriin.

 

Yhteys seurakuntaan voidaan ottaa jo ennen läheisen kuolemaa. Kuolemaa kohti käyvä läheinen saattaa haluta keskustella papin kanssa. Hänelle voidaan halutessaan antaa ehtoollinen. Mikäli hän on jo niin huonossa kunnossa, ettei pysty ehtoollista nauttimaan, voidaan viettää lyhyt rukoushetki, jossa saatamme hänet viimeiselle rajalle ja armollisen Jumalan haltuun. Kuoleman tapahduttua voidaan pitää lyhyt saattohartaus. Tämä tapahtuu usein myös siinä yhteydessä, kun vainajaa käydään katsomassa avoimella arkulla. Rukoushetken voi toimittaa muukin kuin pappi.

Sururyhmä

Harjavallan seurakunnassa sururyhmiä järjestetään säännöllisesti. Ryhmä alkaa aina  pyhäinpäivän jälkeen. Seurakunta lähettää kutsun pyhäinpäivän iltakirkkoon ja samalla tulee erillinen kutsu sururyhmään. Sururyhmä kokoontuu  viisi kertaa sovittuina ajankohtina. Ryhmässä käsitellään omaa surua ja ryhmän vertaistuki on hyvin merkityksellinen. Ryhmä on suljettu. Jokaisessa kokoontumiskerrassa on oma aiheensa  ja  on hyvin tärkeää, että sureva sitoutuu olemaan kaikilla kerroilla mukana. Jos ryhmässä oleminen ei tunnu omalta, voit ottaa pappiin tai  diakoniatyöntekijään yhteyttä ja sopia tapaamisen. Olemme sinua varten. 

Hautaan siunaaminen, pappi siunaamassa vainajaa.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys