Tietosuoja

Seurakunnan toiminnassa korostuu luottamuksellisuus. Se, mitä me keskusteluissamme tai toiminnassamme muuten kuulemme ja saamme tietoomme, jää salaisuudeksi. Joissain kohdin kirkonkirjojen pitäminen edellyttää tietojen tallettamista, mutta tällöinkin tiedot talletetaan niin, että vain ne joiden tehtäviin tietojen näkeminen kuuluu, pääsevät niitä käsittelemään.

Tietosuojaselosteissa kerromme siitä, kuinka saamiamme tietoja käsittelemme ja säilytämme sen mikä täytyy tallettaa. Tietosuojaseloste on nähtävillä pyydettäessä myös silloin, kun me kohtaamme toisemme.

Hyvää ja arvokasta tietoa henkilötietojen käsittelystä seurakunnissa löydät sivulta: https://evl.fi/tietosuoja/tietosuoja-seurakunnissa.

Harjavallan vanha kirkko