Harjavallan seurakunta on ottanut vuonna 2017 käyttöön tunnuksen, jonka on suunnitellut Seija Nikkilä. Tunnuksessa, eli logossa, kuvastuvat seurakuntaa ympäröivä kaupunki ja seurakunta itse.

Kuparin ruskea yläosa kuvastaa harjua tai vuorta. Tässä voi nähdä Hiitteenharjun tai vuoren, jolla Jeesus piti vuorisaarnan (Harjavallan Kaikkien autuuksien kirkko on saanut nimensä Jeesuksen vuorisaarnan aloituksesta, jonka hän aloittaa autuaaksijulistuksilla). Väri liittyy myös Harjavallan metalliteollisuuteen.

Sininen alaosa kuvastaa Kokemäenjokea, joka rannalla seurakunnan kirkot seisovat. Väri löytyy myös kirkon saarnatuolista.

Logon kahdeksan kulmaa kuvastavat kahdeksaa autuaaksijulistamista, joiden mukaan kirkko on nimetty Kaikkien autuuksien kirkoksi.

Pallokuvio liittää meidät vuorisaarnaan kuvatessaan toisaalta vuorisaarnan kuulijoita ja toisaalta seurakuntalaisia.

Kaiken tämän keskelle muodostuu risti, mikä on kristinuskon ja kirkon tärkein tunnus. Se tarkoittaa koko sitä tapahtumasarjaa, jossa Jumala puuttuu maailman kulkuun lähettämällä Poikansa pelastamaan maailman - syntymisen, kärsimisen, ristinkuoleman, ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen kautta, jotta ihmiset saisivat Pyhän Hengen.