Surun raskaat askeleet

Alla oleva tiedote on tarkoitettu niille, jotka huolehtivat hautajaisjärjestelyistä. Harjavallan seurakunnan hautaamiseen kuuluvat käytännöt käyvät niistä ilmi.

Tieto kirkkoherranvirastoon

Kirkkoherranvirastomme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-12. Iltapäivisin klo 13-15 voi puhelimitse ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Siunaus pyritään toimittamaan 2-3 viikon kuluessa. Yhteys seurakuntaan siunausajan sopimiseksi olisi syytä kuitenkin ottaa mahdollisimman pian. Siunaukset sovitaan lauantaille klo 10, 12 tai  14. Muina päivinä myös muut ajat voivat tulla kysymykseen. Mikäli muistotilaisuus  toivotaan pidettäväksi seurakuntatalossa, myös sen varaaminen kannattaa hoitaa samassa yhteydessä. Seurakuntatalossamme on kaksi salia, joista pienempi on noin 50 hengelle riittävä ja isoon saliin mahtuu jopa 150 henkeä. Muistotilaisuus varataan omaisille koko päiväksi. Saliin ei oteta samalle päivälle toista varausta. Seurakuntatalon tilojen käytöstä sekä mahdollisesta liinojen käytöstä peritään vuokra (ks. hinnat)

 

Hautauslupa

Kirkkoherranvirasto tarvitsee hautausluvan. Se tulee siis toimittaa sinne. Mikäli vainaja tuhkataan, lupa annetaan krematorion edustajalle. Seurakuntaan ei nykyisin tule enää tietoja mahdollisesta kuolinsyytutkimuksesta. 

 

Sanomakellot

Omaisten käydessä kirkkoherranvirastossa sovitaan myös sanomakellojen soitosta. Se pyritään sopimaan niin, että omaiset voivat tulla niitä kuulemaan. Harjavallassa nämä kellot soitetaan perjantaiarkiaamuisin klo 9. Jos samalla päivälle tulee toiset kellot, niiden soitto alkaa noin klo 9.15. Mikäli omaisia pääsee kuulemaan kellojen soittoa, heidän kannattaa tulla sisälle kirkkoon. Tällöin joku seurakunnan työntekijä tai omainen voi lukea rukouksen kellojen soiton päätyttyä. Tähän tarkoitukseen soveltuva rukous löytyy virsikirjan liiteosasta (sivu 1170). 

 

Hautapaikka

Hautausmaallamme on hautapaikoissa nykyisin useita vaihtoehtoja. Arkipäivisin niitä voidaan esitellä paikan päällä. Sukuhautaan sijoittaminen edellyttää, että menettely on sopusoinnussa kirkollisen lainsäädännön kanssa. Omaiset sopivat asiasta keskenään ja hautapaikan haltija allekirjoittaa paperin, jossa hän vakuuttaa sopineensa hautauksesta kyseiseen paikkaan muiden osapuolien kanssa. Mahdollinen hautamuistomerkki on omaisten toimesta siirrettävä pois ennen haudan avaamista. Kiviveistämöt hoitavat maksusta asian pyydettäessä. Lisää tietoa hautapaikan valinnasta ja hautojen hoidosta löydät täältä. 

 

Tuhkaus ja muistolehto

Tuhkaus tapahtuu yleensä Porissa. Vainajan kuljetuksesta huolehtii hautaustoimisto. Uurna voidaan laskea sukuhautaan. Tuhka voidaan laittaa myös Kaikkien autuuksien kirkon vieressä olevaan muistolehtoon. Tuhkaa ei sinne sirotella, vaan se kätketään seurakunnan toimesta maahan. Kukkia ja kynttilöitä voi muistolehdossa tuoda yhteiseen kohteeseen. Alueella ei ole muistomerkkiä, johon sinne haudattujen vainajien nimet kirjattaisiin. Nimet luonnollisesti tallennetaan kuitenkin seurakunnan  kirjanpitoon. Tuhkattavan vainajan siunaustilaisuudessa arkku jää toimituksen päätyttyä paikalleen kukkien keskelle. Se siirretään seurakunnan toimesta takaisin kylmiöön odottamaan kuljetusta tuhkaukseen. Toimituksen päätyttyä omaiset siirtävät kukat muistolehtoon tähän tarkoitukseen tarkoitetulle paikalle.

 

Rukoushetki tuonnin yhteydessä

Vainajan siirrosta sairaalasta kirkon yhteydessä olevaan vainajien säilytystilaan huolehtii yleensä hautaustoimisto. Siirron yhteydessä voidaan pitää rukoushetki joko sairaalassa tai kirkon kylmiössä. Tätä tarkoitusta varten laadittu kaava löytyy virsikirjasta (sivu 1160). 

 

Siunauksen toimittaja ja toimituskeskustelu

Kirkkoherranvirastossa käynnin yhteydessä sovitaan yleensä myös jo siunauksen toimittaja. Hän käy omaisten kanssa keskustelun, jonka kuluessa päätetään yksityiskohdista. Pappi myös kyselee joitakin vainajan elämään liittyviä asioita siunauspuhetta varten. Näitä keskusteluja voidaan käydä tilanteesta riippuen useitakin.

 

Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus

Henkilö, joka ei ole kuulunut luterilaiseen kirkkoon, voidaan siunata kirkon järjestyksen mukaisesti. Näissä tilanteissa asiasta päättäminen tapahtuu kuitenkin papin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä. On tärkeätä, että vainajan tahtoa ei missään tapauksessa loukata. 

 

Hautajaismusiikki

Virsitoivomukset voi soittaa kirkkoherranvirastoon viimeistään siunausta edeltävänä keskiviikkona. Niistä voidaan sopia toimituskeskustelussa myös papin kanssa. Virastolle voi myös jättää mahdollisen toiveen alku- tai loppusoitosta.  Erityistoiveista on aihetta soittaa kanttorille ja sopia hänen kanssaan. 

 

Päällysvaatteet

Siunaustoimitukseen tulijat voivat asettaa mahdolliset päällysvaatteensa viereensä penkille. Ne on siitä helppo ottaa ylle, kun lähdetään haudalle. Eteisen vaatesäilytystilasta niiden noutaminen on näin tarpeetonta, sillä kirkosta poistutaan alttarin vieressä olevasta saatto-ovesta.

 

Toimituksen kulku

Itse siunaustoimitus etenee kaavan ja etukäteen keskustelussa sovitun käytännön mukaisesti. Arkun kantajia tarvitaan vasta siirrettäessä vainajaa kirkosta hautausmaalle. Saaton edellä kulkee suntio (seurakuntamestari) ja pappi. Kulkueen edellä voi olla myös ristin kantaja. Tämä palvelutehtävä sopii erityisen hyvin jollekin nuorelle sukulaiselle tai esimerkiksi jo aikuistumassa olevalle kummilapselle. Suntio johtaa siirtymisen haudalle ja antaa hiljaisesti myös kantajille heidän tarvitsemansa ohjeet. (Ks. toimituksen kulku)
 

Kukkien lasku

Hautaustoimistot tuovat kukat kirkon käytävän varrella oleviin telineisiin. Jos omaiset tuovat ne itse mukanaan, kukat on viisasta laittaa joka tapauksessa tuollaiseen telineeseen. Tällöin kukista varisevat roskat ja neste eivät likaa ja värjää penkkejä. Telineestä ne on myös helppo ottaa mukaansa. Ne myös muodostavat hyvinkin viehättävän kukkaiskujan vieraiden saapuessa kirkkoon. Useimmiten kukat lasketaan kirkossa varsinaisen siunaustoimituksen päätyttyä. Ne on mahdollista laskea myös ennen toimitusta, jolloin kukat luovat väriä ja kauneutta surulliseen hetkeen.

Kukat lasketaan alttarikaiteen polvistumiskorokkeelle asetetulle telineille. Siihen kukat on helppo laskea. Kukat näkyvät siitä hyvin myös kirkkosaliin. Samoin kantajien järjestäytyessä arkun molemmin puolin, kukat eivät ole kenenkään tiellä eikä näin ollen niitä tarvitse siirtää. Kun kantajat ovat vieneet arkun saatto-oven ulkopuolella odottavaan kuljetusvaunuun, saattoväki käy hakemassa kukat ja liittyy kulkueeseen saattamaan arkkua hautaan.

 

Haudalta muistotilaisuuteen

Haudalla on kukkien lasku. Mikäli kukat on jo laskettu kirkossa, kukat voidaan tuoda jonossa haudan päälle laitetulle katteelle. Laskun päätyttyä lauletaan useimmiten ”Sun haltuus rakas Isäni” (377:1,4). Virren päätyttyä joku omaisista kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen, mikäli yhteinen kutsu on vielä tarpeellinen.
Muistotilaisuudesta vastaavat omaiset. Ohjelmassa on useimmiten laulua ja soittoa ja puheenvuoroja. Erittäin suositeltavaa on, että joku omaisista tai ystävistä kertoo jotakin vainajasta. Pienikin tapahtuma hänen elämästään luo jo kuvaa, joka hoitaa paikalla olevia. Yleensä myös pappi puhuu muistotilaisuudessa. Samoin tilaisuudessa luetaan adressit. Niiden lukeminen soveltuu yleensä suvun nuorille. Kanttori vastaa musiikista ja johtaa virsilaulua. Tilaisuudessa voi olla myös musiikkiesityksiä. Esimerkiksi yksinlaulu tai lapsiryhmän yhteinen laulu luo vahvaa yhteisyyden tunnetta.

 

Kuolleen kiitos

Hautauspäivää seuraavana sunnuntaina luetaan ns kuolleen kiitos. Se tapahtuu nykyisin esirukouksen yhteydessä ja siinä mainitaan vainajan nimet ja ikä. Sen jälkeen seuraa musiikkia ja sen päättyä rukous jatkuu yhteisenä esirukouksena. Kun vainajan nimi mainitaan esirukouksessa, omaisten ei odoteta nousevan seisomaan. Tämä on myös lähiomaisille helpottavaa. He saavat rauhassa istua ja keskittyä kuuntelemiseen. Kirkosta eronneen vainajan kohdalla tätä kuolleen kiitosta ei lueta. 

 

Uurnan maahan kätkeminen

Jos vainaja on tuhkattu, uurna haetaan krematoriosta sovittuna aikana. Sovittaessa hautaustoimisto toimittaa sen kirkon säilytystilaan. Uurnan maahan kätkemisestä eli hautauksesta sovitaan seurakunnan kanssa, jotta sitä varten avataan hauta. Laskemisessa on mukana seurakunnan puolesta ainakin yksi työntekijä, vaikka laskeminen haluttaisiin tehdä hiljaisesti oman väen kesken. Mikäli omaiset toivovat, he voivat pyytää mukaan myös papin, joka toimittaa lyhyen rukoushetken.

 

Yhteys jatkuu

Hautajaisten jälkeenkin seurakuntamme työntekijät ovat valmiita palvelemaan. Olemme täällä seurakuntalaisia varten ja mielellämme tulemme keskustelemaan tai halutessanne voitte tulla puhelemaan haluamistanne asioista työntekijän kanssa. Tällaisia tarkoituksia varten hengellisessä työssä palvelevilla on oma työhuone seurakuntatalossamme. Tapaamisesta kannattaa sopia etukäteen puhelimitse. Haluamme kuitenkin niin, että seurakuntalaiset ovat tässä aloitteen tekijöinä. Tällaisen toiveen voi soittaa haluamalleen työntekijälle. Myös kirkkoherranvirastoon voi soittaa ja pyytää toimistosihteeriä jättämään soittopyynnön tälle työntekijälle.

 

Haudan siistiminen

Kun hautauksesta on kulunut noin kaksi viikkoa, seurakunnan toimesta hauta siistitään ja kuihtuneet kukat viedään roskiin. Mikäli omaiset haluavat kukkalaitteisiin laitetut nauhat tai muistolaput haltuunsa, ne kannattaa poistaa mahdollisimman pian. Sääolosuhteista riippuen ne kastuvat ja menevät pilalle. Hauta peitetään normaalisti viikonvaihteen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä.

 

”Kun me heitä muistelemme”

Tällaisella nimikkeellä kunkin vuoden pyhäinpäivänä klo 18 pidämme kirkossamme tilaisuuden, johon kutsumme vuoden aikana kuolleiden Harjavallan seurakuntaan kuuluneiden vainajien lähiomaiset yhteiseen  tilaisuuteen. Kutsu lähetetään omaisista kirjanpitoomme merkitylle hautapaikan haltijalle, jonka toivomme välittävän kutsun muillekin omaisille ja ystäville. Tämän kutsun yhteydessä lähetämme yleensä myös tiedon alkavasta sururyhmästä.

 

Sururyhmä  

Kuoleman kohtaaminen on aina vaikea asia. Sitä kuitenkin helpottaa, kun saa puhua menetyksestään muiden läheisten kanssa. Monelle sururyhmässä mukana olleelle se on ollut hyvä keino saada jakaa kokemustaan muiden samantapaisessa tilanteessa elävien kanssa. Unohtaa ei pidä myöskään tätä aihepiiriä käsitteleviä kirjoja. Niitä löytyy runsaasti.

 

Hautamuistomerkit

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki saa olla persoonallinen, mutta ympäristöstään kovin poikkeavan muistomerkin kohdalla kannattaa ennen tilauksen varmistamista tarkistaa hautausmaan hoidosta vastaavalta henkilöltä muistomerkin soveltuvuus kyseiseen paikkaan.

Haudanhoitosopimukset

Haudanhoidosta voidaan tehdä seurakunnan kanssa erillinen sopimus. Se tapahtuu yleensä keväällä. Sopimus voidaan tehdä yhdeksi, viideksi tai enintään kymmeneksi vuodeksi.


Harjavallan seurakunnan taloustoimisto Pirjo Inkinen 044 7356 780
Hautausmaatoimisto Raisa Leppänen 044 7356 761