Luettelo Harjavallan seurakunnan hautausmaan alueen puista, jotka istutettu kunkin vuoden kouluunlähtijöille.

Kouluunlähtijöiden puut.

Uutislistaukseen

ILMOITUS ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA 2022

Kuulutus Harjavallan seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakko-
äänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä klo 9-18.00 Harjavallan seurakuntatalossa
osoitteessa Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta sekä alla olevissa muissa Harjavallassa sijaitsevissa
ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina:

                      Tiistai 8.11.
                      klo 11.00-13.00                   Harjavallan lukio, Myllykatu 10
                      Keskiviikko 9.11.
                      klo 10.00-12.00                   Kuparikaari, Palvelukatu 3
                      klo 12.30-14.00                   Siltalanpuisto, Satakunnantie 109
                      klo 14.30-16.00                   Hopearanta, Pohjoisrannantie 317
                      klo 17.00-20.00                   Uimahallin aula, Yhdyskatu 2

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen
yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 044 735 6750.

Harjavallan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatoimistossa 31.10.–12.11.2022, Kirkkokatu 3, 29200
Harjavalta.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta www.harjavallanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Harjavallassa 15.9.2022

Harjavallan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Tuomo Lindgren27.10.2022 10.46