Uutisia seurakunnasta

Harjavallan seurakunnan yt-neuvottelut päättyneet

16.11.2017 16.17

Harjavallan kirkko

Harjavallan seurakunnan yt-neuvottelut on saatu päätökseen ja kirkkoneuvosto on 14.11. kokouksessaan hyväksynyt työnantajan edustajien esityksen. Yksi kirkkoneuvoston jäsen jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Tavoitteena on saada pysyvä 200 000 euron säästö. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä.

Säästöjä haettiin monesta eri kohteesta. Budjetin toimintamenoista säästetään kunakin kolmena vuotena 3 %. Joitakin seurakunnan perimiä maksuja korotetaan. Maaomaisuutta ja osakehuoneistoa Saimaantiellä suunnitellaan myytäväksi, mutta niillä ei saada pysyvää säästöä. Leirikeskus Tuulikarin toimintaa järkeistetään ja tiivistetään, jotta pärjätään pienemmällä kausiluonteisella henkilöstöllä. Varhaisnuorisotyönohjaajan vapautuvaa virkaa ei täytetä. Kaksi sihteerin tehtävää muutetaan yhdeksi. Hautausmaan henkilöstöstä vähennetään yksi henkilö. Virkojen ja toimien työkuvia muutetaan laaja-alaisemmaksi. Myös sairaalapapin siirtyminen Poriin on laskettu säästötoimenpiteisiin mukaan. Syynä neuvottelujen käynnistämiseen oli verotulojen merkittävä väheneminen.

« Uutislistaukseen